Bierzmowanie 2017

Bierzmowanie w parafii św Jana Pawła II w Krzeszowicach

Boże wszechmogący,Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,który odrodziłeś te sługi swojeprzez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,daj im ducha mądrości i rozumu,ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności,napełnij ich duchem bojaźni Twojej.Przez Chrystusa, Pana naszego.

9 marca 2017 roku w naszej świątyni z rąk J.E. Księdza Biskupa Jana Szkodonia sakrament bierzmowania przyjęła młodzież z Krzeszowic oraz okolicznych miejscowości. Do sakramentu Bierzmowania przystąpiły 84 osoby – 27 osób z naszej parafii, 38 z parafii św. Marcina oraz 19 osób z okolicznych miejscowości. Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotowywali krzeszowiccy kapłani : ksiądz Jan Leśniak, ksiądz Piotr Wróbel, ksiądz Wojciech Baran oraz ksiądz Robert Michałek.