+ Janusz Kuczara (14.10.2020)

+ Janusz Kuczara (14.10.2020)

23.03.2021 g. 18.00   od żony
25.03.2021 g. 18.00   od córki z rodziną
16.02.2021 g.   7.00   od syna Aleksandra z rodziną
27.02.2021 g.   7.00   od brata Krzysztofa z żoną
18.02.2021 g.   7.00   od bratanka Tomasza z żoną
02.03.2021 g.   7.00   od bratanicy Agnieszki z mężem i synkiem
10.03.2021 g.   7.00   od brata Antoniego z żoną i rodziną
20.03.2021 g.   7.00   od chrześnicy Agnieszki z mężem
04.05.2021 g. 18.00   od Jolanty i Leszka Ostachowskich z dziećmi
07.06.2021 g. 18.00   od Marii Ciupek
30.03.2021 g. 18.00   od sąsiada Stefana Krawczyka z rodziną
27.04.2021 g.   7.00   od pracowników Działu Księgowości Zakupów i Logistyki Kopalni Wapienia „CZATKOWICE”
17.04.2021 g.   7.00   od rodziny Mazurów i Wyrwów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Marcina i Katarzyny z dziećmi
– od Teresy i Edwarda Zając
– od właścicieli firmy i koleżanek z pracy córki Małgorzaty
– od sąsiadów Krawczyków i Rysiów
– od Danuty i Krzysztofa Nowaków  z dziećmi
– od szwagra Jurka z żoną
– od Antoniny Godyń z Miękini z mężem
– od Franciszka Mitki z rodziną
– od Ireny Nowak
– od Jadwigi Tkaczyk z dziećmi