Intencje pogrzebowe Krzeszowice

Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci, Ty posłałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących, Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą, Tobie polecamy naszych zmarłych i prosimy, abyś ich przyjął do błogosławionej społeczności Świętych.

 

+ Władysław Janus (18.01.2020)

16.06.2020 g. 18.00   od żony
22.06.2020 g. 18.00   od syna Zbigniewa z rodziną
19.05.2020 g.   7.00   od syna Krzysztofa z rodziną
12.05.2020 g.   7.00   od Róży Ducha św.
15.05.2020 g.   7.00   od Róży Ducha św.
16.05.2020 g.   7.00   od Róży Ducha św.
02.06.2020 g.   7.00   od siostrzeńca Zdzisława z żoną i dziećmi z Kwaczały
05.06.2020 g.   7.00   od Karola Skotnicznego z rodziną
08.06.2020 g.   7.00   od Róży M.B. Łaskawej
13.06.2020 g.   7.00   od najbliższych sąsiadów
19.06.2020 g. 18.00   od rodziny Starzyckich
03.07.2020 g.   7.00   od rodziny Kurników
13.07.2020 g. 18.00   od Wiesławy i Kazimierza Janiszewskich
25.06.2020 g.   7.00   od rodziny Sojków
10.07.2020 g.   7.00   od rodziny Dudów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Szuszczewicz
– od Małgorzaty i Grzegorza Sojków z dziećmi
– od Elżbiety i Andrzeja Osada z dziećmi
– od Stanisławy Szarek i Kazimierza Haber
– od rodz. Chechów z Baczyna
– od sąsiadów i rodziny Babiuch z Racławic
– 0d Czesławy Kozina
– od Kazimiery Suślik z rodziną
– od rodz. Madeja z Radwanowic
– od rodz. Stachów i Galosów
– od Teresy i Zbigniewa Pałka
– od Krystyny i Stanisława Czech z rodziną
– od rodz. Karczów

+ Maria Białowąs (20.01.2020)

12.06.2020 g.   7.00   od córki z mężem i synem
16.06.2020 g.   7.00   od córki Barbary z rodziną
06.07.2020 g. 18.00   od rodziny
03.08.2020 g.   7.00   od Pawła Pięty z rodz. Z Limanowej
07.08.2020 g.   7.00   od Lidii Pach z rodziną z Limanowej
10.08.2020 g.   7.00   od rodziny Wojtasów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od wnuczki z mężem i dziećmi
– od wnuków Edyty i Szymona
– od Państwa Sroków z bloku

+Krystyna Mirek (5.02.2020)

12.09.2020 g. 18.00   od córki Bogumiły z mężem
03.10.2020 g. 18.00   od córki Elżbiety z mężem
03.08.2020 g. 18.00   od rodz. Nowaków z Karniowic
27.07.2020 g.   7.00   od Zofii Kibitlewskiej i Jarczyków
25.07.2020 g.   7.00   od Jana Mirek z rodziną
14.09.2020 g. 18.00   od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z DC Lubień
29.07.2020 g. 18.00   od wnuka Piotra z żoną Pauliną
02.09.2020 g.   7.00   od Władysławy i Juliana oraz Krzysztofa z rodz.
03.09.2020 g.   7.00   od Genowefy i Małgorzaty ze Stróży
20.07.2020 g.   7.00   od wnuka Marcina z rodziną
04.08.2020 g.   7.00   od Teresy z Mamą
24.07.2020 g.   7.00   od kuzynki Barbary Strug z rodziną
11.07.2020 g.   7.00   od Majochy i Kujac
30.07.2020 g. 18.00   od rodziny Chochołów
08.08.2020 g.   7.00   od sąsiadów Żabińskich
24.07.2020 g.   7.00   od rodziny Łaganów z Miękini

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodziny Piętaków z Izdebnika
– od Grażyny i Marka Ziąbków
– od Justyny i Krzysztofa Chochół
– od Małgorzaty i Andrzeja Molik
– od rodz. Ziembińskich z os. Żbik
– od koleżanki Barbary
– od koleżanek i kolegów Bogusi z DPS
– od koleżanek i kolegów Bogusi z DPS
– od Joanny i Jana Lorek
– od Joanny i Jana Lorek ( Msza św. za + Krystynę i Kazimierza)
– od kuzynki Ireny z rodz.
– od rodz Kisielak i Bigaj
– od kuzynki Barbary z mężem
– od kuzynki Danusi Łagan

+ Stanisław Kania (22.02.2020)

04.08.2020 18.00   od żony
11.08.2020   7.00   od córki Agaty z synem Natanem
04.09.2020   7.00   od zięcia Jacka z wnuczką Martą
13.08.2020   7.00   od Karbowników i Zakrzewskich
05.09.2020   7.00   od Doroty i Krzysztofa Kowalczyków
12.08.2020 18.00   od rodziny Gawlików
01.08.2020   7.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
14.08.2020   7.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
18.08.2020   7.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
21.08.2020   7.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
24.08.2020   7.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
16.09.2020 18.00   od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej
08.09.2020 18.00   od Barbary i Andrzeja Adamczyków
31.08.2020   7.00   od pracowników Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
05.08.2020 18.00   od rodzin: Kaniów, Goraj, Mosurek, Przeździęk, Adamczyk, Kurek, Cioch, Chmiest, Tyliba.

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Łukasza Smółki
– od rodziny Karczów i Pajorów
– od rodziny Kurdziel z ul. Wężyka
– od rodziny Cholewa z Koźmic Wielkich
– od Marzeny i Artura Kubin z rodziną
– od Kozinowej i Szlachtów
– od rodziny Lipskich i Mękalów
– od kuzynki Zosi
– od Ani i Macieja Matysika z rodziną

+ Leszek Piegza (2.04.2020)

31.07.2020   7.00   od rodziny Gumulów
05.08.2020   7.00   od sąsiadów Ściborów
23.09.2020 18.00   od dyr. Elżbiety i Andrzeja Chochół
19.08.2020   7.00   od siostry Danuty z mężem i rodziną

+ Stanisława Olek (8.04.2020)

24.09.2020 g.   7.00   od Eleonory i Stanisława Płaczek
25.09.2020 g.   7.00   od współmieszkańców bloku z ul. Szarych Szeregów 3
28.09.2020 g.   7.00   od współmieszkańców bloku z ul. Szarych Szeregów 3
02.10.2020 g. 18.00   od córki i wnuka Piotra
05.10.2020 g.   7.00   od wnuczek Beaty i Bożeny z rodzicami
09.10.2020 g.   7.00   od bratowej Heleny z rodziną

+ Jan Starzycki (4.05.2020)

22.11.2020 g. 17.00   od żony Emilii
05.12.2020 g. 18.00   od syna Janusza z żona
14.10.2020 g.   7.00   od wnuków Łukasza i Pawła
15.10.2020 g.   7.00   od wnuczki Magdaleny z rodziną
29.11.2020 g.   7.30   od wnuczki Pauliny z rodziną
05.11.2020 g. 18.00   od córki Teresy
15.11.2020 g.   7.30   od wnuczki Katarzyny i męża Artura z prawnuczkami
06.12.2020 g. 17.00   od córki Agnieszki z mężem
11.10.2020 g.   7.30   od wnuczek Magdaleny i Weroniki
23.10.2020 g.   7.00   od rodziny Strózików i Tupajów
22.10.2020 g.   7.00   od Krystyny i Czesława Brzózka z dziećmi
21.10.2020 g.   7.00   od rodziny Pudełków
16.10.2020 g.   7.00   od Jana i Karoliny Witek
21.09.2020 g.   7.00   od sąsiadów Nowaków
24.11.2020 g. 18.00   od prac. Firmy „STARPEX” z Sosnowca
22.09.2020 g.   7.00   od rodz. Pałków i Ślęzaków
22.09.2020 g. 18.00   od rodziny Szybiaków

MSZE ŚW. ODPRAWIANE W RZYMIE I WATYKANIE PRZEZ KSIĘDZA TOMASZA JAROSZA

– od rodz. Janusów
– od rodz. Mirków z Czubrowic
– od Emilii z rodz z Ostrężnicy
– od rodz Starzyckich z Filipowic
– od pracowników firmy „BOSTAR”
– od pracowników firmy BOSTAR”
– od siostry Michaliny z mężem
– od Janiny Starzyckiej z rodziną
– od Lucyny i Zenona Stryjak z rodziną
– od rodz. Ziąbków
– od pracowników Przedszkola i Żłobka „TUPTUSIE”
– od Marii i Leona Cygnarowicz z Limanowej
– od Agaty Cygnarowicz – Harnik z rodz. Z Limanowej
– od Małgorzaty Cygnarowicz z rodz. Z Limanowej
– od chrześnicy Elżbiety z rodziną
– od Janusza i Barbary Stożek z Mszany Dolnej
– od prac. Firmy „OMEGA” z Mszany Dolnej
– od Tadeusza Mrożek z rodz. Z Wysokiej
– od rodziny Kurek z Kleczy Górnej
– od Zofii i Ryszarda Zwolińskich z rodziną
– od sąsiadki Zofii Szumery
– od kuzyna Franciszka Brzózki z rodziną
– od kuzyna Józefa Brzózki z rodziną
– od rodziny Pabis z Dulowej
– od rodziny Stasiowskich z Karniowic
– od rodziny Koryczan i Plewa

+ Janina Kmieć (07.05.2020)

29.10.2020 g.   7.00   od chrześnicy Katarzyny
09.11.2020 g. 18.00   od rodz. Olas i Korbiel
19.11.2020 g. 18.00   od męża
30.10.2020 g.   7.00   od męża
03.11.2020 g.   7.00   od męża
11.12.2020 g.   7.00   od chrześnicy Doroty z Jaworzna
13.11.2020 g.   7.00   od siostry Marii z Jaworzna
24.09.2020 g. 18.00   od wnuczki Moniki z rodziną
28.09.2020 g. 18.00   od wnuczki Marleny z mamą
29.09.2020 g. 18.00   od rodziny Skotnicznych
20.10.2020 g.   7.00   od syna Ryszarda z żoną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– OD Bronisława Olas z rodziną
– od rodziny Rabijasz
– od rodziny Pracuch
– od rodziny Gregorczyk
– od wnuka Adriana z wnuczką Eweliną
– od rodziny Cieśla
– od Andrzeja Zajączkowskiego z rodziną
– od siostry Hanki z rodziną

+ Halina Stochel (18.05.2020)

28.11.2020 g. 18.00   od córki Jolanty z rodziną
17.11.2020 g. 18.00   od córki Krystyny
06.11.2020 g. 18.00   od brata Henryka i bratowej Krystyny z rodziną
07.10.2020 g.   7.00   od Ewy Calik
23.11.2020 g. 18.00   od Beaty i Janusza Czamara
28.10.2020 g.   7.00   od rodziny Góreckich z Czatkowic Górnych
12.10.2020 g.   7.00   od kuzynki Barbary z córkami i rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od sąsiadki Michaliny z mężem i rodziną
– od rodziny Rokitowskich
– od Heleny Chajto
– od Anny Chochół z rodziną
– od rodz. Cyganików
– od rodziny Ziajów
– od rodz Kurdzielów

+ Stanisław Pałka (27.05.2020)

10.11.2020 g. 18.00   od córki Jolanty z mężem i dziećmi
24.10.2020 g.   7.00   od córki Małgorzaty z mężem i dziećmi
23.11.2020 g.   7.00   od chrześniaka Artura Tarnowskiego z rodziną
19.10.2020 g.   7.00   od Danuty i Jana Szumera z rodziną
14.11.2020 g.   7.00   od rodziców i uczniów kl. 2 ze Szk. Pods. w Filipowicach
16.11.2020 g.   7.00   od Zofii i Ryszarda Zwolińskich
17.11.2020 g.   7.00   od Emilii Starzyckiej
04.11.2020 g.   7.00   od rodziny Szecówków
18.11.2020 g. 18.00   od Cecylii i Jana Ślęzak
30.11.2020 g. 18.00   od Renaty i Daniela Mucha

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Marii, Kamili i Magdy Gajda
– od sąsiadów: Karcz, Jan Kułach i Ściera
– od Stanisławy Kasprzyk z rodziną
– od Marty i Konrada Zwolińskich z rodziną
– od Iwony i Artura Gąsior z rodziną
– od Zofii Szumery
– od Agnieszki i Grzegorza Cygnarowicz z rodziną
– od Janusza i Barbary Starzyckich z rodziną
– od Anny i Sławomira Matysik z rodziną
– od rodziny Bazarników
– od nauczycieli i pracowników Szk. Podst. w Filipowicach
– od Iwony i Joanny

+ Marian Dyba (6.06.2020)

07.12.2020 g. 18.00   od żony Danuty
11.12.2020 g. 18.00   od córki Anny z mężem Józefem
02.11.2020 g.   7.00   od córki Doroty z rodziną
22.11.2020 g.   7.30   od wnuczki Pauliny z mężem Łukaszem
02.11.2020 g. 15.00   (cmentarz) od wnuczki Darii z mężem Arturem
07.11.2020 g.   7.00   od Beni z rodziną
26.11.2020 g. 18.00   od Pani Gałkowej z rodz.
27.11.2020 g. 18.00   od rodz. Beczkowicz
01.12.2020 g. 18.00   od rodziny Mucha i Gieszczyk z Paczółtowic
16.12.2020 g. 18.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
24.12.2020 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
30.11.2020 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
10.12.2020 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
21.11.2020 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
28.11.2020 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla
20.12.2020 g.   7.30   od rodziny Grzyb
15.12.2020 g.   7.00   od rodziny Ostachowskich
26.0.12020 g. 18.00   od Barbary i Zbigniewa Kowalczyków
09.12.2020 g. 18.00   od rodziny Grochal

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Czesława Skóry z synem
– od rodziny Ozgów i Chmielów
– od Anny Dębskiej z córką Anną
– od Renaty i Edyty z Regulic z rodzinami
– od rodziny Dębskich i Bachowskich z Alwerni
– od Józefy i Andrzeja Sroga
– od chrześniaka Michała
– od rodziny Boroń
– od rodziny Zatorskich z Libiąża
– od Agnieszki i Roberta Drabik
– od Krzysztofa i Katarzyny Kowalczyk
– od Grzegorza Brzózki z rodziną z Karniowic i Marii Kucia z rodz. Z Karniowic
– od Mateuszka z rodziną