Intencje pogrzebowe Krzeszowice

Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci, Ty posłałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących, Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą, Tobie polecamy naszych zmarłych i prosimy, abyś ich przyjął do błogosławionej społeczności Świętych.

 

+ Kazimiera Dobrowolska (26.04.2019)

14.09.2019 g.   7.00   0d córki Anny z mężem
11.11.2019 g. 18.00   od córki Wioletty z mężem
17.09.2019 g.   7.00   od córki Aleksandry
04.10.2019 g.   7.00   od wnuczki Moniki z Dawidem i wnuczki Doroty
12.09.2019 g.   7.00   od wnuczek: Iwony, Karoliny, Eweliny z rodzinami
09.09.2019 g.   7.00   od wnuczki Kasi z mężem i dziećmi
18.11.2019 g. 18.00   od rodz. Zjawiny i Głuc
27.11.2019 g. 18.00   od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego
30.11.2019 g. 18.00   od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego
18.09.2019 g.   7.00   od Teresy i Stanisława Kulczyckich
23.09.2019 g.   7.00   od rodziny Rozmus
05.10.2019 g.   7.00   od rodz. Obodzińskich
12.10.2019 g.   7.00   od rodz. Wieczorków

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Ireny z rodziną
– od rodz Palczewskich
– od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego
– od brata Jana
– od brata Jana
– od Zofii i Józefa Lisiak
– od Teresy i Krzysztofa Lisiak z rodziną
– od Bożeny i Krzysztofa Kulas z rodziną
– od Pawła Lisiaka
– od Janiny Gawlikowskiej
– od siostry Marii z rodziną
– od Pawła Odroniec
– od Daniela i Małgorzaty Odroniec
– od Jolanty i Jerzego Odroniec
– od Beaty Augustyniak
– od przyjaciółki Józefy Ślusarczyk
– od Józefy Lipiarz
– od rodziny Kotniewicz

 

+Jerzy Żbik (4.05.2019)

30.10.2019 g. 18.00   od żony i córek
22.11.2019 g. 18.00   od córki Agnieszki z rodziną
29.11.2019 g. 18.00   od siostry z rodziną
05.09.2019 g.   7.00   od sąsiadów z bloku przy ul. Długiej21
11.09.2019 g.   7.00   od sąsiadów z bloku przy ul. Długiej 21
07.09.2019 g.   7.00   od kolegów i koleżanek ze Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemia Sądecka” w Nowym Sączu
18.10.2019 g. 18.00   od Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
24.09.2019 g.   7.00   od rodz. Sojków z Krzeszowic z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od firmy „KAJMAN” z Nowego Sącza: Jan Karpiel
– od Ani i Leszka Kierczak z Nowego Sącza
– od rodz Krasińskich z Barcic
– od Andrzeja Kruczek z rodziną z Barcic
– od członków BWS „TATRY” Koło Witów
– od byłych wychowanków salezjańskiego koła „SKAWA”
– od Zarządu Głównego Stowarzyszenia wychowanków i wychowanek Salezjańskich w Oświęcimiu oraz chóru męskiego „AUXILIUM”
– od Elżbiety Mika z Nowego Sącza
– od Teresy Pasoń i Bartłomieja Pasonia z rodziną z Moszczenicy Wyżnej
– od Ryszarda Malczyka z żoną i rodziną
– od Marzeny Banaczyk – Niemiec z rodziną
– od pracowników Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYJAŹŃ”
-od Wiktora Sajdera Balickiego z żoną
– od rodziny Klagów z Łącka
– od Anny i Bolesława Makułów z córką Bogusławą i Elżbiety i Bolesława Lesiaków z rodziną
-od Grażyny z rodziną z Regulic

 

+ Andrzej Sioła (10.05.2019)

20.09.2019 g.   7.00   od szwagra Michała z rodziną
10.10.2019 g. 18.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 6 z klatki III
06.09.2019 g.   7.00   od sąsiadów z bloku nr 6 ul. Szarych Szeregów
25.09.2019 g.   7.00   od sąsiadów z bloku nr 7 ul. Szarych Szeregów
27.09.2019 g.   7.00   od sąsiadów z bloku nr 7 ul. Szarych Szeregów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Antoniego Molika z Paczółtowic
– od pracowników Spółdzielni NOWOŚĆ
– od koleżanek i kolegów ze Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko – Własnościowej PRZYJAŻŃ
– od sąsiadów z bloku nr 6 przy ul. Szarych Szeregów
– od sąsiadów z bloku nr 7 przy ul. Szarych Szeregów

 

+ Eleonora Skłuba (16.05.2019)

12.10.2019 g. 18.00   od sąsiadów
04.09.2019 g.   7.00   od rodz. Skołubów z Brzoskwini
16.09.2019 g.   7.00   od Barbary i Wojciecha Skołubów
28.10.2019 g. 18.00   od rodz. Martynów z ul. Dąbrowskiego

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od rodz. Dobrowolskich
– od rodziny Skołubów z Brzoskwini
– od Aleksandry Olech

 

+ Ryszard Michalik (31.05.2019)

13.09.2019 g.   7.00   od rodz. Katarzyńskich
04.10.2019 g. 18.00   od rodz. Krajewskich
02.09.2019 g.   7.00   od rodz. Zwolińskich
03.09.2019 g.   7.00   od rodz. Surzynów i Polaków
10.09.2019 g.   7.00   od rodz. Kulpińskich

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od kolegów i koleżanek córki Doroty z klasy technikum
– od Macieja Wiśniewskiego z rodziną
– od rodz. Zająców
– od Danuty Grzegorek
– od Marka i Teresy Grzegorek

 

+ Kazimiera Bendkowska (12.06.2019)

28.09.2019 g.   7.00   od mieszkańców bloku nr 1 przy ul. Szarych Szeregów
30.09.2019 g.   7.00   od mieszkańców bloku nr 1 przy ul. Szarych Szeregów

 

+ Józefa Góralczyk (29.06.2019)

23.10.2019 g. 18.00   od córki z mężem
07.10.2019 g.   7.00   od syna z rodziną
26.09.2019 g.   7.00   od wnuczki Renaty z mężem i córką
02.10.2019 g.   7.00   od wnuczki Elżbiety z mężem i synem
23.11.2019 g. 18.00   od Haliny Stochel z rodziną
14.10.2019 g.   7.00   od rodz. Mirek
MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od kolegów i koleżanek z pracy syna
-od rodz. Wójcik
– od Lucyny Czerniak z mężem
– od rodz z Osieka
– od rodz. Siołów z Racławic
– od rodz. Kocotów i Krawczyków

+ Bogdan Łagan (13.07.2019)

21.10.2019 g.   7.00   od Izabeli z mężem i dziećmi
23.10.2019 g.   7.00   od żony
05.11.2019 g.   7.00   od Wiesława i Roberta z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Ewy i Lucyny Wcisło
– od Danuty i Ryszarda z Gdańska z rodziną
– od sióstr z Gdańska z rodzinami

 

+ Włodzimierz Mazur (4.07.2019)

03.10.2019 g.   7.00   od siostry Haliny z mężem
08.10.2019 g.   7.00   od siostrzeńca Mariusza z rodziną
17.10.2019 g.   7.00   od Anny Cudak z rodziną
22.10.2019 g.   7.00   od Władysława Wyrwy z rodziną
01.11.2019 g. 17.00   od sąsiadów Mazurów
15.12.2019 g.   7.30   od siostry Ireny, Stanisławy i brata Bogdana

+ Jadwiga Muszyńska (16.07.2019)

31.10.2019 g. 18.00   od siostrzeńca Stanisława z rodziną
07.12.2019 g. 18.00   od córki Barbary i syna Piotra z rodzinami
09.10.2019 g.   7.00   od brata Stanisława Kulczyckiego oraz Anny Kulczyckiej-Kleszcz z rodz.
18.10.2019 g.   7.00   od bratanka Stanisława Kulczyckiego z rodz.
24.10.2019 g.   7.00   od rodz. Młynarczyków
26.10.2019 g.   7.00   od rodz. Rozmus
16.11.2019 g.   7.00   od rodz. Wieczorków

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od właścicieli sklepu rybnego w Krzeszowicach
– od rodziny Bożków z Sanki
– od pracowników Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zalasiu

+ Janusz Strug (30.07.2019)

19.01.2020 g.   7.30   od żony Barbary
26.01.2020 g.   7.30   od córki Joanny
02.02.2020 g.   9.00   od syna Andrzeja z rodziną
23.02.2020 g.   7.30   od wnuczek Nikoli, Weroniki i Jagody
04.11.2019 g.   7.00   od rodziny Wyrwa i Rodak
15.11.2019 g.   7.00   od rodziny Koryczan
23.01.2020 g. 18.00   od kolegów z Warsztatu Mechanicznego Kopalni Wapienia „Czatkowice”
09.01.2020 g.   7.00   od rodziny Lacherów i Rysiów
17.01.2020 g.   7.00   od OSP Czatkowice

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od chrześniaka Piotra z Goleniowa
– od rodziny Kusickich z Goleniowa
– od rodziny Jaceniaków z Goleniowa
– od Karoliny
– od kolegów z Warsztatu Mechanicznego Kopalni Wapienia „Czatkowice”
– od kolegów z Warsztatu Mechanicznego Kopalni Wapienia „Czatkowice”
– od Ireny, Stefanii i Jadwigi
– od Józefa Grabowskiego i Beaty Kamysz
– od rodziny Mirków i Krawczyków

+ Marcin Wrona (9.08.2019)

28.11.2019 g.   7.00   od kuzynki Ewy
17.12.2019 g. 18.00   od koleżanek Reni Górki i Justyny Chmiel
10.10.2019 g.   7.00   od Mirosława i żony z rodziną
03.12.2019 g.   7.00   od sąsiadów z ul Szarych Szeregów 3
19.12.2019 g. 18.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 3
09.12.2019 g.   7.00   od rodziny Tota z Bochni

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od kuzynki Grażyny z rodziną
– od Barbary Mleczko i Zofii Guzik z Bytomska
– od kuzyna Zbigniewa z rodziną
– od matki chrzestnej z rodziną
– od rodziny Palewskich z Gierałtowic

+ Kazimierz Mirek (9.08.2019)

25.11.2019 g. 18.00   od żony
28.11.2019 g. 18.00   od córki Elżbiety z mężem
04.12.2019 g. 18.00   od córki Bogusławy z mężem
09.12.2019 g. 18.00   od wnuka Piotra z żoną Pauliną
11.12.2019 g. 18.00   od wnuka Marcina z żoną Kamilą i dziećmi
10.12.2019 g.   7.00   od brata Adama z rodziną
14.12.2019 g.   7.00   od brata Stanisława z rodziną
17.12.2019 g.   7.00   od rodziny Nowak z Karniowic
19.12.2019 g.   7.00   od Stanisława Ślósarza z Kobielnika
21.12.2019 g.   7.00   od Anny i Józefa Śmigli z rodziną z Wiśniowej
26.12.2019 g.   7.30   od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z DC Lubień
24.12.2019 g.   7.00   od rodziny Kulczyckich i Piętaków
18.01.2020 g.   7.00   od rodziny Ziąbków ze Żbika
05.01.2020 g. 17.00   od rodziny Chochołów
04.01.2020 g. 18.00   od bratowej z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Barbary i Jerzego Nowaków
– od Danieli Łagan z rodziną
– od Juliana, Władysławy i Oli Krzysztof
– od Dawida i Moniki Krzysztof
– od Elżbiety Czerwińskiej i Krzysztofa Kotarby
– od rodziny Molików z Krzeszowic
– Ireny Nowak z rodziną
– od kuzynki Heleny z mężem i rodziną
– od Barbary Strug z rodziną
– od rodziny Łaganów z Miękini
– od chrześniaka Włodzimierza Mirek z rodziną
– od dyrekcji i pracowników DPS Karniowice
– od sąsiadów Żabińskich
– od rodziny Bigaj i Kisielak  

+ Władysław Karcz (21.09.2019)

19.01.2020 g. 11.00   od żony, syna i córki z rodziną
01.03.2020 g. 11.00   od mamy i siostry
28.12.2019 g.   7.00   od rodziny Brzózków
11.01.2020 g.   7.00   od kolegi Jana Kądzioły z rodziną
01.01.2020 g. 17.00   od koleżanek i kolegów z Liceum Pedagogicznego – matura 1965
12.02.2020 g. 18.00   od siostrzeńca Konrada z rodziną
04.01.2020 g.   7.00   od Teresy i Stanisława Kulczyckich
07.01.2020 g.   7.00   od Barbary Frankowskiej i Jana Damulewicza
31.12.2019 g.   7.00   od rodziny Dobrowolskich i Grzyb

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Maryli i Stanisława Kurdzielów z Trzebini
– od koleżanek z Liceum
– od rodziny Tadeusza i Teresy Bosak
– od Józefa Dyrlaga – swata
– od Władysławy Karcz ze Szklar
– od Haliny z rodziną
– od Wojciecha i Wiesławy Karcz z rodziną
– od wujka Józefa Karcza i córki Małgorzaty
– od rodziny Kaczmarczyk i Seremak
– od rodziny Mirków ze Szklar
– od Janiny i Józefa Mirków z Jerzmanowic

+ Kazimierz Matyaszek (3.09.2019)

13.12.2019 g.   7.00   od rodziny Góreckich
02.02.2020 g. 17.00   od Stefana Krawczyka – Komendanta OSP Czatkowice z rodziną
09.02.2020 g.   7.30   od siostry Ireny z rodziną
28.12.2019 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Kasztanowej
05.02.2020 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Kasztanowej
30.12.2019 g.   7.00   od rodziny Kądziołów i Wyznakiewiczów
02.03.2020 g. 18.00   od koleżanek z Czatkowic
11.02.2020 g. 18.00   od OSP Czatkowice

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną
– od siostrzenic Aleksandry i Anny
– od rodziny Kmiecików z Bochni
– od kuzynki Krystyny z Bochni
– od Katarzyny i Mariusza Banaszczyk
– od Anny i Szymona Nadgórskich
– od Anny i Szymona Nadgórskich
– od Józefa Grabowskiego i Beaty Kamysz
– od kolegi
– od Alicji i Dariusza Wilk
-od rodziny Kurdzielów

+ Stanisław Dębiec (4.09.2019)

31.01.2020 g. 18.00   od żony Apolonii
06.12.2019 g.   7.00   od córki Ewy z mężem i od wnuków: Kasi i Przemka
07.12.2019 g.   7.00   od Wandy Prociuk
12.12.2019 g.   7.00   od wnuka Marcina z żoną Eweliną i córką Kają
14.01.2020 g.   7.00   od syna Bohdana z żoną Martą i synem Maciejem
16.12.2019 g.   7.00   od sąsiadki Janiny Chylewskiej
18.12.2019 g.   7.00   od sąsiadów
20.12.2019 g.   7.00   od rodziny Grzybów
06.02.2020 g. 18.00   od Róży M.B. Łaskawej
23.12.2019 g.   7.00   od sąsiadów Kądziołów i Wyznakiewicz
17.01.2020 g.   7.00   od córki Małgorzaty z rodziną
23.01.2020 g.   7.00   od sąsiadów Odrzywołków i Ziębińskich
18.02.2020 g. 18.00   od Róży Ducha św.
29.01.2020 g.   7.00   od Róży Ducha św.
15.03.2020 g.   9.00   od bratowej i rodz. Dębców z Bolęcina

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Franciszka Jarguz oraz pracownicy gumowni Trzebinia
– od sąsiadki Czesławy
– od Marii Góra z rodziną
– od Stanisławy i Józefa Barcik
– od Romana Ropki z prawnuczkami
– od rodziny Kramarczyk
– od rodziny Żukowskich
– od rodziny Barnasiów
– od rodziny Szkółków
– od chrześniaka Jarosława z Płazy
– od rodziny z Nowego Sącza
– od chrześnicy Krystyny Kumola z rodziną
– od Aleksandry i Kazimierza Kozub z rodziną
– od Wandy Skotnicznej
– od sąsiadów
– od sąsiadów
– od sąsiadów
– od sąsiadów
– od rodziny Kargolów
– od Ryszarda i Elżbiety Kozub z rodziną
-od rodziny Czarneckich z Bolęcina
– od rodziny Rokickich
– od Róży Ducha św.
– od Zenony Rejzner

 

+ Genowefa Lorenc (28.09.2019)

03.01.2020 g.   7.00   od syna Waldemara z rodziną
09.03.2020 g. 18.00   od syna Waldemara z rodziną
01.02.2020 g.   7.00   od syna Piotra z rodziną
01.04.2020 g. 18.00   od syna Piotra z rodziną
30.12.2019 g.   7.00   od córki Iwony z rodzina
07.02.2020 g. 18.00   od córki Iwony z rodzina
22.02.2020 g. 18.00   od córki Bernadety z rodziną
05.01.2020 g.   7.30   od córki Elżbiety z rodziną
01.03.2020 g. 17.00   od córki Magdaleny
01.11.2019 g. 15.00   od córki Magdaleny
07.01.2020 g.   7.00   od rodziny z Proszowic
13.02.2020 g.   7.00   od Róży św. Jana Pawła II
10.01.2020 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
11.01.2020 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
08.02.2020 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
14.01.2020 g.   7.00   od parafianek z os. Ćmany
05.04.2020 g. 17.00   od siostry Ireny i rodziny Pasternak z Tenczynka
29.02.2020 g. 18.00   od kolegów syna Piotra
19.02.2020 g. 18.00   od rodziny Sierżęga
20.01.2020 g.   7.00   od ZNP Krzeszowice

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od córki Bernadety z rodziną
– od córki Elżbiety z rodziną
– od Anny i Grzegorza z córkami
– od Ireny Woszczyna z rodziną
– od Alicji Wójcik
– od Zofii i Jerzego Kuternoga z córką
– od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
– od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
– od sąsiadów z ul. Okrężnej i Nad Potokiem
– od rodziny Madejów
– od koleżanek i uczniów ze Szkoły Podst. w Siedlcu
– od siostry Marii Pasek
– od rodziny Helbertów
– od Teresy Pasek
– od rodziny Pasternaków z Młoszowej
– od koleżanek i kolegów Madzi z Urzędu Pracy
– od Zofii Niemiec z Sułoszowej
– od Janiny i Stefana Janikowskich z Nawojowej Góry
– od Pani Kijakowej z rodziną
– od Rady Sołeckiej i Sołtysa w Siedlcu

+ Robert Mierzyński (11.10.2019)

13.02.2020 g. 18.00   od kolegów rocznika 1993-1997 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
13.01.2020 g.   7.00   od kuzynów Dawida i Dominika
02.01.2020 g.   7.00   od rodz. Wieczorków
08.01.2020 g.   7.00   od ojca chrzestnego

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od wujka Józka z Podstolicy
– od rodziny Gońków z Krakowa
– od kolegów Andrzeja i Jacka

+ Paweł Kopacz (21.10.2019)

12.03.2020 g. 18.00   od rodziców
25.02.2020 g.   7.00   od rodziców
20.02.2020 g. 18.00   od kolegów Waldka i Krzyśka z rodziną
21.02.2020 g.   7.00   od mieszkańców z ul. Nad Potokiem, Na Wzgórze i Podleśnej

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE PRZEZ KS. STANISŁAWA MURAWSKIEGO

– od Zofii i Stanisława Figów
– od sąsiadki Barbary Zamojskiej z rodziną
– od Staszka z rodziną
– od kolegów z pracy

+ Władysława Kościelna (28.10. 2019)

24.02.2020 g.   7.00   od córki Małgorzaty i syna Michała z rodziną
27.02.2020 g.   7.00   od syna Roberta z rodziną
29.02.2020 g.   7.00   od rodzin: Dorynków i Grzybów
27.02.2020 g. 18.00   od rodziny Palczewskich
02.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów
04.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów
27.03.2020 g. 18.00   od córki Lucyny z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodziny Siewiorków
– od sąsiadów
– od sąsiadów
– od wnuczki Aleksandry z mężem
– od rodz. Sroga
– od sąsiadów z Trzebini z ul. Św. Stanisława bl. 13
– od sąsiadów z Trzebini z ul. Św. Stanisława bl. 13
– od rodziny Powroźników

+ Andrzej Górka (31.10.2019)

31.03.2020 g. 18.00   od Róży O. Pio
17.04.2020 g. 18.00   od Róży O.Pio
17.02.2020 g.   7.00   od Wacławy Michalik
27.04.2020 g. 18.00   od rodzeństwa: Edwarda, Renaty i Teresy z rodziną
07.03.2020 g.   7.00   od Antoniego i Krystyny Michalik
20.02.2020 g.   7.00   od kuzynki Haliny z rodziną
03.03.2020 g.   7.00   od Małgorzaty Michalik
12.03.2020 g.   7.00   od kuzynki Urszuli Michalik
16.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów Grzesiaków
20.03.2020 g.   7.00   od rodziny Kołaczów
03.04.2020 g.   7.00   od koleżanek i kolegów z pracy siostry
21.04.2020 g. 18.00   od sąsiadów z bloku nr 5
27.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów z bloku nr 5
28.02.2020 g.   7.00   od rodziny Bulicz

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

-od Wacławy Michalik z rodziną
– od kuzynki Beaty z rodz.
– od kuzynki Elżbiety Warchoł z rodz.
– od Ignacego Michalik z rodz.
– od kuzyna Rafała Pogwizd z rodz.
– od Marii i Piotra Pogwizd
– od Barbary i Stanisława Pogwizd
– od kuzynki Anny i Piotra
– od kuzyna Macieja z rodz.
– od kuzyna Grzegorza z rodz.
– od Koleżanek i kolegów z pracy siostry
– od rodziny Frączków
– od rodziny Wrona
– od sąsiadów z ogródków działkowych
– od sąsiadów z bl. Nr 6
– od sąsiadów z bloku nr 7

+ Zofia Białek (2.11.2019)

13.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów z długiej 10, klatka nr 6
11.03.2020 g.   7.00   od Heleny Szymańskiej
02.04.2020 g. 18.00   od wychowanków Szk. Pods. nr 2 w Krzeszowicach
06.04.2020 g.   7.00   od rodziny Ziębów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od sąsiadów z Długiej 10 kl. 6
– od sąsiadów z Długiej 10 kl. 6
– od Barbary Folga z rodziną

+ Janina Lacher (8.11.2029)

19.02.2020 g.   7.00   od rodz. Rudlów
09.03.2020 g.   7.00   od rodz. Mazurów i Matusików
10.03.2020 g.   7.00   od rodz. Matarzyńskich i Kasprzyków
23.03.2020 g.   7.00   od rodz. Jabłońskich
30.04.2020 g. 18.00   od Stanisławy Wyrwa z rodziną
14.03.2020 g.   7.00   od koleżanki Urszuli ze Żbika

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

intencje i stypendia mszalne przekazane rodzinie

+ Adam Knapik (13.11.2019)

24.03.2020 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Żbickiej 4
26.03.2020 g.   7.00   od rodziny Grochal, Furmanik i Kałuża
31.03.2020 g.   7.00   od Elżbiety i Jerzego Kramarczyk

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od sąsiadów z ul. Żbickiej 4
– od sąsiadów z ul. Żbickiej 4
– od Zarządu i działkowiczów ogrodu działkowego „Zdrój”

+ Stanisław Kozina (21,11,2019)

05.05.2020 g. 18.00   od mamy
03.04.2020 g. 18.00   od mamy
28.03.2020 g.   7.00   od rodz. Odrzywołków i Ziembińskich
11.05.2020 g. 18.00   od pracowników Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
30.03.2020 g.   7.00   od rodziny Kaniów i Bujakiewiczów
13.05.2020 g.   7.00   od rodzin z „Kręgu”
28.06.2020 g.   9.00   od siostry Henryki z mężem
01.05.2020 g. 18.00   od siostry Wiesławy z mężem
17.04.2020 g.   7.00   od chrześniaka Piotra z rodziną
14.06.2020 g. 17.00   od siostrzeńca Michała z rodziną
07.04.2020 g.   7.00   od siostrzeńca Pawła z rodziną
22.04.2020 g.   7.00   od siostrzenicy Anny z rodziną
25.04.2020 g.   7.00   od siostrzenicy Agnieszki z rodziną
07.05.2020 g.   7.00   od siostrzenicy Barbary z rodziną
14.05.2020 g.   7.00   od siostrzenicy Natalii z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Władysławy Karcz ze Szklar
– od rodziny Gromolaków, Hylów i Surzynów z Oleśnicy Śl.
– od rodziny Gancarz z Zawoi
– od ciotki Krystyny z Zawoi
– od kuzynek Agnieszki, Magdy i Kasi z Zawoi
– od ciotki Danuty z Zawoi
– od Roberta Gancarz z rodziną
– od Agnieszki Burliga z rodziną
– od Anny Kudzia z synem
– od Jolanty i Wojciecha Kobiela
– od Ewy i Krzysztofa Kudzia
– od Izabeli i Ryszarda Borowy
– od rodziny Toczków z Chrzanowa
– od znajomych Władysławy i Franciszka Mosurków