+ Apolonia Dębiec (20.10.2020)

+Apolonia Dębiec (20.10.2020)

12.03.2021 g.   7.00   od córki Ewy z rodziną
24.03.2021 g.   7.00   od córki Małgorzaty z rodziną
15.03.2021 g.   7.00   od wnuka Artura
05.04.2021 g.   7.30   od syna z rodziną
29.03.2021 g.   7.00   od wnuka z rodziną
31.03.2021 g. 18.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
09.04.2021 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
20.04.2021 g. 18.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
14.04.2021 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
19.04.2021 g. 18.00   od Róży M.B. Łaskawej
05.03.2021 g.   7.00   od sąsiadów Kądziołów i Wyznakiewiczów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Krystyny i Krzysztofa Kumala z rodziną
– od Elżbiety i Witolda Kargol z rodziną
– od Barbary i Marcina Czarneckich z rodziną
– od Elżbiety i Ryszarda Kozub z rodziną
– od chrześniak Kazimierza i Aleksandry Kozub z rodziną
– od chrześnicy Elżbiety z rodziną
– od siostry Marii z rodziną
– od rodziny Kramarczyków
– od rodziny Żukowskich
– od rodziny Dębców i Mikłasów
– od Stanisławy i Józefa Barcik z Ryczowa